سوالات شرعی | آیا به اصلِ منزلِ اجاره داده شده خمس تعلق می گیرد؟

آیات عظام (خامنه ای، مکارم، سیستانی)

احکام

پرسش: به خاطر اینکه پا درد داشتم و نمی توانستم از پله ها بالا بروم، مجبور شدیم منزلمان را اجاره بدهیم و خودمان موقتا خانه ای را اجاره کنیم که برای زندگی با شرایط ما راحت تر است تا بعدا منزلمان را بفروشیم و مکان مناسبی تهیه کنیم. سوال بنده این است که آیا به اصل منزلی که اجاره داده ایم خمس تعلق می گیرد و سرمایه محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ: سکونت شرط نیست و همین که خانه مزبور مورد نیاز و در شأن شما باشد، مؤونه محسوب می ­شود و خمس ندارد حتی پس از فروش.

احکام

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد