مرور برچسب

احکام کرونا

با توجه به شیوع بیماریِ کرونا یکی از مسائل و دغدغه های مومنین و مکلفین دست یافتن به احکامِ شرعیِ مکلفان در مواجهه ی با اینبیماریِ منحوس است. از آنجایی که دینِ مبینِ اسلام در تمامیِ شئون زندگیِ فردی و اجتماعی و همچنین در تمامیِ مسائلِ موردِ نیاز زندگیِ انسان دارای برنامه های عملی است، شما کاربرانِ محترم می توانید در این بخش از وبسایت جامعة الاحکام، به تمامیِ محتوای تولید شده در موضوعِ احکام کرونا و با قالب های مختلف (فیلم، پوستر، اینفوگرافی، آموزش ها، سوالات شرعی و…) دسترسی پیدا نمائید. با توجه به شرایطِ فعلیِ کشور در شیوعِ بیماریِ کرونا، انتشارِ این محصولات توسطِ شما کاربران مورد رضایت و رفعِ خستگی این مجموعه خواهد بود.