مرور برچسب

احکام تی وی

به صفحه ی آرشیو احکام تی وی خوش آمدید. یکی از مهم ترین ارکانِ زندگیِ دینی و سبک زندگیِ اسلامی پایبندیِ کاملِ مکلف به احکام شرعی است. یک انسان مسلمان و خصوصا شیعه کسی است که تمامیِ ابعادِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود را با فرامین و اوامر و نواهیِ الهی مقایسه می کند، و تمامیِ اعمال و رفتار و افعالِ خودش را عینا مطابق با همان چیزی انجام میدهد، که خداوندِ متعال از او خواسته است. در این قسمت شما می توانید به تمامیِ محتوایی که توسط وبسایتِ جامعة الاحکام و در بخشِ آموزشی احکام تی وی تولید شده است دسترسی پیدا نمائید. امیداوریم که ان شاالله همه ی ما بتوانیم با رعایت احکام شرعی و اطاعتِ فرامینِ الهی سهمی در ایجادِ جامعه ی معنوی را ایفا نمائیم.