زیر موضوعات

فقیهانه (کرونا)

احکام Tv نخستین تلویزیونِ اینترنتیِ آموزش احکام در کشور است که توسطِ موسسه ی آموزشیِ جامعة الاحکام و از طریق وبسایتِ جامعة الاحکام فعالیتِ خود را آغاز کرده است. از آنجایی که دینِ مبینِ اسلام در تمامیِ شئون زندگیِ فردی و اجتماعی و همچنین در تمامیِ مسائلِ موردِ نیاز زندگیِ انسان دارای برنامه های عملی است، در این بخش از احکام تی وی با موضوع کرونا ، احکام شرعی این بیماری که لازم است توسطِ مکلفان و مومنین رعایت شوند با کارشناسیِ مدیر و موسسِ مجموعه ی جامعة الاحکام حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و در 30 قسمتِ کامل مورد بررسی قرار گرفته اند. البته شما می توانید در قسمتِ پوسترهای احکام نیز به پوسترهای طراحی شده با موضوع پوستر احکام کرونا دسترسی پیدا نمائید. با توجه به شرایطِ فعلیِ کشور در شیوعِ بیماریِ کرونا، انتشارِ این محصولات توسطِ شما کاربران مورد رضایت و امتنان مجموعه خواهد بود.