زیر موضوعات

پوستر موضوعی احکام

یکی از مهم ترین ارکانِ زندگیِ دینی و سبک زندگیِ اسلامی پایبندیِ کاملِ مکلف به احکام شرعی است. یک انسان مسلمان و خصوصا شیعه کسی است که تمامیِ ابعادِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود را با فرامین و اوامر و نواهیِ الهی مقایسه می کند، و تمامیِ اعمال و رفتار و افعالِ خودش را عینا مطابق با همان چیزی انجام میدهد، که خداوندِ متعال از او خواسته است. متاسفانه تولیداتِ جدید در عرصه ی آموزش احکام آن طور که باید وجود ندارد. یکی از زمینه های فعالیتِ پایگاه جامعة الاحکام تولید محتوای درخور در زمینه ی احکام شرعی است. اینفوگرافی احکام، پوستر موضوعی احکام، عکس نوشته ی احکام و… نمونه ای از تولیداتِ تیم رسانه ای جامعة الاحکم می باشد که شما میتوانید در آرشیو به آنها دسترسی داشته باشید. امیداوریم که ان شاالله همه ی ما بتوانیم با رعایت احکام شرعی و اطاعتِ فرامینِ الهی سهمی در ایجادِ جامعه ی معنوی را ایفا نمائیم.