پوستر احکام | حکم لایک کردن نامحرم در فضای مجازی

لایک نامحرم

حکم لایک نامحرم در فضای مجازی:

فالو یا لایک کردن نامحرم (جنس مخالف) در فضای مجازی اگر مستلزم مفسده نبوده و یا خوف وقوع در حرام در میان نباشد، جایز است.

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد