پوستر احکام | حکم شرعی نگهداری سگ

احکام شرعی

حکم شرعی نگهداریِ حیوان خانگی

نگهداری سگ در منزل (غیر از سگ نگهبان) ناپسند است و اگر این کار تشبه به غیر مسلمانان باشد و باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیت همسایگان گردد، حرام است.
منبع: استفتاء از مقام معظم رهبری

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد