پوستر احکام | حکم شرعی سلب آرامش دیگران در ساختمان

پوستر احکام

حکم شرعی سلب آرامش دیگران در ساختمان

مساله: اگر عمدا کاری انجام بدهیم (مثل ریختن زباله در آسانسور) که آرامش محیط زندگی دیگران بر هم بخورد و آنها آزار ببینند، این کار جایز نیست.
(منبع: با استفاده از استفتائات وبسایت مقام معظم رهبری)

مشاهده ی مجموعه پوسترها احکام آپارتمان نشینی

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد