پوستر احکام | حکم شرعی ایجاد مزاحمت صوتی برای همسایگان

احکام آپارتمان نشینی

حکم شرعی ایجاد مزاحمت صوتی برای همسایگان

مزاحمت صوتی و سلب آرامش دیگران، ظلم و حرام است.
منبع: استفتائات مراجع تقلید

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد