پوستر احکام | اهمیت احکام در کلام شهید آیت الله سعیدی (رحمت الله علیه)

احکام شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه من، سید محمد رضا سعیدی خراسانی: هر کس که می خواهد زحمت فاتحه خواندن برایم بکشد، بگویید در عوض یک مساله یاد بگیرد و عمل کند.

(اهمیت احکام شرعی)

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد