پوستر احکام | احکام شرعی و سیر و سلوک، در بیان امام خمینی ره

احکام شرعی

احکام شرعی و سیر و سلوک:

و بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی شود، مگر آن که ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. و تا انسان متادب به آداب شریعت حقه نشود، هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود.

(امام خمینی ره، چهل حدیث، ص۸؛)

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد